Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Dovre

Dovre Nasjonalpark

Midt mellom Dovrefjell og Rondane, ligger Dovre Nasjonalpark. I dette området er opplevelsene store og naturen majestetisk. Dovre er tilgjengelig både fra Dovrefjell, Grimsdalen, Dombås og Folldal.

Dovre nasjonalpark består av slake flyer og runde topper som når opp i 1700 meters høyde. Det aller meste av nasjonalparken ligger over tregrensen. Landskapet rundt de høyeste toppene har et arktisk preg, med spor etter permafrost. Nasjonalparken har svært mange av fjellets planter, både de vanlige og mer sjeldne. Fuglelivet er også variert og rikt. I tillegg er nasjonalparken del av et større villrein- område. De siste årene er villreinen brukt som en miljøindikator for hvordan det går med fjellene våre og tilhørende miljø.

Pilegrimsleden
Det å vandre på historiske veier og stier gir mange en ekstra opplevelse på turen. Pilegrimsleden går fra Oslo til Trondheim gjennom Dovre nasjonalpark fra Budsjord på Dovre til Fokstugu på Dovrefjell. Her får du utsikt mot både Gudbrandsdalen og våre mest kjente fjellområder som Jotunheimen, Rondane og Dovremassivene med Snøhetta. Da Harald Hårfagre (850–933) kom over Dovrefjell med en stor hær på slutten av 800-tallet gikk han nettopp gjennom dette området. Vandringen langs denne stien skal også gi tid til refleksjon og ettertanke, samtidig som man kan glede seg over den storslåtte naturen.

Kilde: Nasjonalparkriket Reiseliv AS

0

Dovre Nasjonalpark

Sider du nylig har besøkt