Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Drammen

Drammen Museum, avd. Friluftsmuseet

Drammens Museum har en interessant historie knyttet til opprettelsen av et friluftsmuseum. I 1914 fikk museet en tømret stue fra Moldbakken i Torpo i Hallingdal, som tidligere hadde vært utstilt på Jubileumsutstillingen på Frogner i Kristiania (nå Oslo). Museet gjenoppførte stuen i parken på Marienlyst. Ambisjonene var å bygge et friluftsmuseum etter modell av Norsk Folkemuseum, med fokus på å vise bondekulturen i Buskerud før industrialiseringen. Flere gamle tømmerhus ble etter hvert føyd til samlingen. Prosjektet med å anlegge et friluftstun i byen ble imidlertid stoppet av krigen. I dag, 300 meter innenfor Spiraltoppen, har museet gjenreist 21 gamle tømmerhus som illustrerer tidligere gårdsdrift og bygningstradisjoner i Buskerud.

Kort historikk
I 1914 overtok Drammens Museum en tømret stue fra Moldbakken i Torpo i Hallingdal. Stua hadde vært på Jubileumsutstillingen på Frogner (Kristiania) og museet hadde lånt ut inventaret. Nå fikk museet overta huset og gjenoppførte det i parken på Marienlyst. Drammens Museum hadde gryende ambisjoner om å bygge et friluftsmuseum etter mønster av Norsk Folkemuseum med oppgave å vise bondekulturen i Buskerud fra tiden før industrialiseringen. Flere gamle tømmerhus fra Hallingdal fulgte: et bur fra Tunehagen i Ål ble reist 1917, en stall fra Søre Villand i Hol ble gjenreist i 1922, en loftstue fra Mellom Rue i Hol ble gjenreist i 1927. Så fulgte en badstu fra Rud i Hovet som kom opp i 1937. Museet kjøpte disse husene. Krigen satte nå stopper for prosjektet som gikk ut på å anlegge friluftstun på en tomt helt ut til Danvikgata.

Midt i byens turterreng 300 meter innenfor Spiraltoppen er det nå gjenreist 21 gamle tømmerhus som skal illustrere tidligere tiders gårdsdrift og bygningstradisjoner i Buskerud.

Kilde: Destination Drammen

0

Drammen Museum, avd. Friluftsmuseet

Sider du nylig har besøkt