Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Drammen

Drammens Museum, avd. Austad gård

Et herskapelig enetasjes anlegg ble bygget på en høy mur med hage nedenfor. Opplysninger i 1723 viser at det ble drevet hovedgårdsdrift på Austad. Austad ble brukt som lystgård og avlsgård. I 1814 gjestet kronprinsregenten, Christian Fredrik, deres nyinnredde landresidens Austad.

I 1967 åpnet Austad som museum, med inventar og utstyr fra museets samlinger. Bygninger, hage og museum. Av Austads gamle gårdsanlegg fra omkring 1700 gjenstår kjellerne. Det var et velutstyrt trefløyet hus i en etasje. Huset som kom opp etter brannen i 1807, ble lagt på de tidligere kjellerne. Det er en stram klassisistisk bygning med glatt bordkledning som imiterer pusset mur, og en søylerisalitt med tempelgavl i "palladiansk" stil. Søylene er jerntrommer som er støpt på Eidsfoss jernverk. Under byggingen av huset deltok svenske krigsfanger. Hagen ble utvidet til en stor park, som fortsatt er bevart. Huset utgjør en av de flotteste private residensbygninger i "moderne" stil i Norge i første del av 1800-årene. Kjøkkenet er i kjelleretasjen. Huset står relativt intakt fra tiden det ble bygd, med unntak av et nytt inngangsparti i "nybarokk" stil, tegnet av arkitekt Loretz Harboe Ree i 1918. Uthusanlegget, som lå i en stor åpen hesteskoform, brente under krigen.

Kilde: Drammen Museu

Kilde: Destination Drammen

0

Drammens Museum, avd. Austad gård

Sider du nylig har besøkt