Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Ulsteinvik

Eg spelte fløyte // Sjøborg kulturhus i Ulsteinvik

Book
Eg spelte fløyte // Sjøborg kulturhus i Ulsteinvik

Eg spelte på fløyte er eit kyrkjebakkespel, lagt til Ulstein gamle kyrkjestad på1840-talet.

Spelet byd på eit mangfald av episodar som alle kunne vere sanne, med gapestokk, drama og romantikk.Det er eit spørsmål om å leve med: Å gråte med dei syrgjande og danse med dei glade, her i ytre strok.Tematikken i spelet kjem frå Matt. 11,16-19: Om å spele på fløyte, der ingen ville danse- om å synge klagesongar der ingen ville sørgje eller gråte. Dette opnar for mange slags livssituasjonar på same kyrkjebakke. Vi møter: Johannes fiskar, Sota-Hans (demonen i stykket), Berte Kanutte Aarflot, Hulda/Torfinn (ungt par), «broren», klokkaren, Ezekiel (ein sjølvbestalta profet-skikkelse), Oluffa/Olina (gjennomgangsfigurar og tolkar-rollar i spelet), ein haugianar, og nokre små birollar.Musikken er skreven av Henning Sommerro til dette spelet, og manuskriptet skreve av Jan Ove Ulstein.Aktørar: Damekoret CorSonos, Gerd Vik Flø, Kristin Sundgot Ottesen, Ole Sande, Sigurd Myrene, Øyvind Christiansen, Aurora Bjerkvik, Øyvind Havåg, Ingrid Nerhoel, Trygve Sætre, Lasse Holstad og Stig Grimstad.I tillegg eit orkester leia av kantor Ståle HelvigRegissør: Dagfinn Olav Bye

Last updated: 12/09/2022

Source: Ålesund & Sunnmøre

Eg spelte fløyte // Sjøborg kulturhus i Ulsteinvik

Book

Sider du nylig har besøkt