Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Eidskog

Eidskog kirke

Kirken ligger på Matrand, og ble reist her i 1665 på et stavkirkested så langt tilbake som 1100 tallet. Dette er en korskirke, bygget i panelt laftetømmer, med 350 plasser og tre gallerier. Utvendig finner vi at kirken har kraftige innkassinger som tjener som pilastre, og kirken har enkle og lett utstikkende gavler og skifertekket tak.

Kilde: Visit Innlandet

0

Eidskog kirke

Sider du nylig har besøkt