Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Ein smak av livet i vikingtida i Hyllestad - Viking Footprints

Book

Utforsk vikinghagen, lær om planter og gardsliv i vikingtida, prøv historiske handverksteknikkar, og prøv deg på øksekasting og bogeskyting.

Besøk vikingteltet i vikinghagen vår, og høyr historia om vikingtida på Vestlandet. Lær om korleis vikingane ikkje var det ustyrlege folket som populærhistoria kan framstille dei som. Få ei kjensle av det meir sofistikerte samfunnet i vikingtidas Noreg, og lær om korleis området rundt Hyllestad var avgjerande for heile vikinghistoria her i Norge, om utviklinga avlovene, bruk av demokratiske verkemidlar, kvinnene si stand og rettigheiter i samfunnet, og omfanget av internasjonal handel. Frå denne delen av Norskekysten starta ekspansjonen til Island og herifrå la vikingane ut på sitt siste store forsøk på å erobre England. Etter litt historie, kan du sjølv prøve deg på bogeskyting og øksekasting. Vikingane elska konkurransar og bruke dette som ein måte å holde ferdigheitene skarpe. Du vil lære nokre grunnleggande teknikkar og deretter prøve sjølv.

Du blir og tatt med på vandring i Hyllir Vikinghage, der kan du oppleve viltveksande og kultiverte planter som urter, frukt, bær og grønsaker. Du vil lære korleis desse vart brukt i vikingtida - som mat, krydder, medisin, til tekstil og til å farge garn. Nokre planter har og magiske krefter, og vart brukte til å få kontakt med gudane. Jordbruk var hovudaktiviteten til folk i Noreg i vikingtida. Du vil og få mogelegheit til å sjå den gamle norske sauerasen og høyre om korleis denne sauen var ein viktig faktor for vikingane si makt, på grunn av ulla den produsert for segl til vikingskipa. Du kan prøve historiske verkøy og teknikkar som har vore brukt og utvikla i meir enn 1000 år. Du kan og sjå vår tradisjonelle trebåt, som er byggja på same måte som vikingane bygde båtane sine.

Guida oppleving

Denne opplevinga tek ca. 2 timar, og er ein lett tur som passar de fleste funksjonsnivå (ikkje tilpassa rullestol). Språket er engelsk (hagevandringa kan og gjennomførast på norsk).Nokre av aktivitetane er avhengig av vêrforholda av sikkerheitsmessige grunnar.

Guida turar er tilgjengeleg

20. juni - 24. september: tysdag - søndag

10.30 - 12.30

14.00 - 16.00
Book din guida tur her

Last updated: 01/29/2024

Source: Visit FjordKysten

Ein smak av livet i vikingtida i Hyllestad - Viking Footprints

Book

Sider du nylig har besøkt