Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

En sommerkveld på Oppitun - Hans Børlis hjem 4. juni 2023

Oppistun - Børlis litterære univers Oppistun er lyrikeren Hans Børlis barndomshjem på Fjellskogen i Eidskog. Hans Børli er oversatt til flere språk og har mottatt en rekke litterære priser. Plassen Børli ble trolig ryddet av finner i første halvdel av 1700- tallet. Omkring 1865 ble plassen delt i to, Nestun og Oppistun. Alle brukene på Nordre Fjellskogen er nedlagte. Oppistun Børli ble fraflyttet etter at våningshuset brant ned i 1969. Bare kjøkkentrappa står igjen. Den kalte Hans Børli for sitt «alter».

Børli ligger idyllisk til ved sjøen Store Børen. Plassen har et stort mangfold av planter og trær. Blomsterenga her er en opplevelse i seg selv. Å sitte på kjøkkentrappa og se ut over landskapet er godt for både kropp og sjel.
Det er Børli som er utgangspunktet for Hans Børlis litterære univers. Herfra favner han alt fra de små detaljene i naturen til storpolitikk og eksistensielle spørsmål.
Sitatene «Tro ikke at jeg kommer fra små forhold! Himmelen sto alltid åpen over meg» og «Veien til evigheten går over gardstunet heime» kan stå som bilder på dette. Et besøk i Oppistun Børli gjør at man forstår Hans Børlis diktning bedre.

Junikveld i Oppistun – første søndag i juni hvert år
Junikveld i Oppistun, som arrangeres første søndag i juni hvert år, samler godt over tusen tilskuere. Her har et bredt publikum møtt kjente kunstnere som Erik Bye, Jack Fjeldstad, Kåre Tveter, Lars Klevstrand m.fl.

Søndagsåpent i Oppistun
Hver søndag i juli hvert år holdes Oppistun åpent, med omvisning, poesivandring, utstilling og salg av kaffe, vafler og Børlieffekter.

Kilde: Visit Kongsvingerregionen

0

En sommerkveld på Oppitun - Hans Børlis hjem 4. juni 2023

Sider du nylig har besøkt