Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Søndre Land

Enger kirke i Søndre Land

Om Enger kirke i Søndre Land
Enger kirke er en langkirke fra 1875. Det var en befolkningseksplosjon på 1800-tallet og ny kirkelov i 1851 krevde at kirkene skulle romme 3/10 av menigheten. Dette, sammen med opprettelsen av nye sokn, førte til den en eksplosjonsartet byggaktivitet. I siste halvdel av 1800-tallet ble det bygd 623 nye kirker og revet 390 gamle.

Kirkedepartementet gav ut mønstertegninger der den gotiske katedralen var det sakrale forbildet, men med detaljer fra sveitserstilen. Enger kirke var oppført i henhold til prototypen på en norsk kirke i andre halvdel av 1800-tallet. Kirken ble restaurert med tydelig funkiseksteriør i 1950 og fremstår i dag som en bygning med et interessant særpreg.

Kilde: Visit Innlandet

0

Enger kirke i Søndre Land

Sider du nylig har besøkt