Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
SOLA

Erling Skjalgssonmonumentet

Erling Skjalgssonmonumentet står nær Ruinkirken. Bautaen er reist til minne om Erling Skjalgsson (975 - 1028) som Solas mest berømte mann gjennom tidene. Vikingehøvdingen har fått æren av å ha innført kristendommen i Rogaland.

Erling Skjalgssonmonumentet står nær Ruinkirken. Bautaen er reist til minne om Erling Skjalgsson (975 - 1028) som Solas mest berømte mann gjennom tidene. Vikingehøvdingen har fått æren av å ha innført kristendommen i Rogaland. I 2016 fikk kona hans Astrid Trygvesdatter sitt monumentet ved siden av. 

Erling Skjalgsson fra Sola. Fra Hogstad og nordover til innløpet av Hafrsfjord står ei rekke bautasteiner som tradisjonen har knyttet Erling Skjalgssons navn til.

Erling Skjalgsson levdefra ca år 970 til 1028. Han er den mest vidgjetne Solabu som noensinne har levd. I mesteparten av sitt liv var Erling den mektigste mann i Norge. Han var herse (småkonge) over hele Sørvest-Norge. I 996 ble han gift med Astrid, søster til Olav Tryggvason (norsk konge 995-1000). Etter Olavs fall i slaget ved Svolder, forsøkte Erling å være på god fot med den nye kongen, Olav den hellige (norsk konge 1015-1030). Flere strider mellom dem endte imidlertid med at Erling ble drept i Soknasundet 21. desember 1028. (Noen kilder mener at slaget stod i Boknasundet.) Disse bautasteinene er første post i ei Erling Skjalgsson-løype. Den ender ved Hafrsfjordbrua på Jåsund.

Snorre har mange historier om Erling i sine kongesagaer. Ved hver bauta er det satt opp skilt som forteller ulike historier om Erling fra Snorres kongesagaer. Erlings minne står fortsatt sterkt i hans hjembygd Sola. Presten Afgeir reiste et minnekors over Erling. Dette står i dag i vestibylen på Stavanger museum. Liknende steinkors finnes også på Tjora gamle kirkegård. (Fornminner.no/Fylkeskommunen)

Kilde: Region Stavanger

0

Erling Skjalgssonmonumentet

Sider du nylig har besøkt