Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Etne

Etne turistinformasjon, Etnesjøen - Fugl Fønix

Du får informasjon om Etne m.m. på Fugl Fønix Hotel. Ope kvar dag, året rundt.

Etne lokkar med ein majestetisk foss, trong fjord som skjer seg inn mellom steile fjell og rike høve til fiske i elv og sjø. Etne er jordbrukskommunen i Sunnhordland, kjent for grøderikt jordmonn kransa av fjell, fjordar og idyllisk øyrike.

Til Etne kommune høyrer gardane langs Åkrafjorden og dei to bygdene Skånevik og Etne med kvar sine sentra. Etnesjøen er kommunesenter. Skånevik, også kalla "Sunnhordlands perle", er ein idyllisk tettstad med særprega eldre og godt ivareteken byggeskikk.

Du får informasjon om Etne m.m. på Fugl Fønix Hotel. Ope kvar dag, året rundt.

Kilde: Samarbeidsrådet for Sunnhordland

0

Etne turistinformasjon, Etnesjøen - Fugl Fønix

Sider du nylig har besøkt