Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Fitjar

Færøysund

Færøysund er ein av dei gamle handels- og gjestgjevarstadene i Hordaland. Her var handel frå 1650 til 1965. Hovedbygningen er flytta hit i 1858, og restaurert i 1991. Krambua sin eldste del er bygd kring år 1800. Me tar sikte på å restaurera denne i 1992. Staden ligg i naturvakre omgjevnader. Med båt kan du nå holmar, badeplassar og gode fiskeplassar. Færøysund ligg i Fitjar kommune, på øya Stord. I Færøysund er loftet på hovedbygningen omskapt til eit fritidshusvære på ca. 60 m2. "Salen" og "Kvisten" er restaurerte. Salen er opphaldsrom med langbord - og tre skapsenger. Kvisten (arkrom) er kombinert soverom og salong.

Færøysund er ein av dei gamle handels- og gjestgjevarstadene i Hordaland. Her var handel frå 1650 til 1965. Hovedbygningen er flytta hit i 1858, og restaurert i 1991. Krambua sin eldste del er bygd kring år 1800. Me tar sikte på å restaurera denne i 1992. Staden ligg i naturvakre omgjevnader. Med båt kan du nå holmar, badeplassar og gode fiskeplassar. Færøysund ligg i Fitjar kommune, på øya Stord. I Færøysund er loftet på hovedbygningen omskapt til eit fritidshusvære på ca. 60 m2. "Salen" og "Kvisten" er restaurerte. Salen er opphaldsrom med langbord - og tre skapsenger. Kvisten (arkrom) er kombinert soverom og salong.

Kilde: Samarbeidsrådet for Sunnhordland

0

Færøysund

Sider du nylig har besøkt