Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Røros
TripAdvisor rating of 5

20

Femundsmarka Nasjonalpark

Femundsmarka nasjonalpark er et av de største sammenhengende, urørte villmarksområder
i Sør-Skandinavia. Flotte områder for kano og fisking. DNT har
kåret dette til et av de tre fineste turområdene i Norge. 

Sammen med tilgrensede verneområder på svensk side utgjør Femundsmarka nasjonalpark et av Sør-Skandinavias største sammenhengende villmarksområder. Femundsmarka er en av de eldste nasjonalparkene i Norge. Den var truet av vannkraftutbygging og ble etter en tids kamp, vernet som nasjonalpark. Nasjonalparken er rik på kulturminner, men har likevel et preg av villmark. Her får trærne stå til de dør og forvandles til sølvgrå naturmonumenter, før de en dag faller til bakken og gir liv til mange arter. Et nett av vann og vassdrag gjør området populært for kanopadlere og fiskere. Mange besøkende finner en egen stemning i Femundsmarka, som gjør at de kommer tilbake år etter år.

Du er naturen sin gjest når du besøker nasjonalparken. Forlat naturen slik som du selv vil finne den.

Spar trærne! Trærne i nasjonalparken er fredet mot skader og ødeleggelse. Dette gjelder også de tørre og gamle furuene, som gjerne benevnes som «gadd». Disse gamle sølvgrå furuene er et kjennetegn ved Femundsmarka og døde trær er bolig for mange sjeldne dyre- og plantearter. Det er tillatt å benytte små kvister på trær, men først og fremst kvist på bakken.

Vi setter pris på at ferdselen skjer på en skånsom måte slik at området fremstår uten spor for neste besøkende. På våren under hekke- og yngleperioden er dyrelivet særlig sårbar for forstyrrelser. Vis hensyn hvis du møter rein. Besøkende kan ofte oppleve å møte disse vakre dyrene. Men reinen trenger ro for å beite, så vis hensyn og ikke forstyrr dyra unødig.

Her finner du flere gode råd om ferdsel i Femundsmarka Nasjonalpark. 

Link til historisk vandrerute  Malmveien og andre turforslag i området finner du her.

Kilde: Destinasjon Røros

0

Femundsmarka Nasjonalpark

Sider du nylig har besøkt