Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Uggdal

Ferdslevegen i Uggdalsdalen

Kulturmiljø med spor etter eldre vegfar, gravrøysar og hustufter. Oldtidsvegen er fleire stader steinsett og går over to vad. Kan vera ein av dei eldste kjente vegane i Hordaland. Vegen ligg mellom Uggdal og Onarheim. Informasjonstavle finn du på venstre side av hovudvegen.

Kulturmiljø med spor etter eldre vegfar, gravrøysar og hustufter. Oldtidsvegen er fleire stader steinsett og går over to vad. Kan vera ein av dei eldste kjente vegane i Hordaland. Vegen ligg mellom Uggdal og Onarheim. Informasjonstavle finn du på venstre side av hovudvegen.

Last updated: 09/11/2023

Source: Samarbeidsrådet for Sunnhordland

Ferdslevegen i Uggdalsdalen

Sider du nylig har besøkt