Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Uggdal

Ferdslevegen i Uggdalsdalen

Kulturmiljø med spor etter eldre vegfar, gravrøysar og hustufter. Dette kan vera ein av dei eldste kjente vegane i Hordaland.

Kulturmiljø med spor etter eldre vegfar, gravrøysar og hustufter. Oldtidsvegen er fleire stader steinsett og går over to vad. Kan vera ein av dei eldste kjente vegane i Hordaland. Vegen ligg mellom Uggdal og Onarheim. Informasjonstavle finn du på venstre side av hovudvegen.

Kilde: Samarbeidsrådet for Sunnhordland

0

Ferdslevegen i Uggdalsdalen

Sider du nylig har besøkt