Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Fyresdal

Fiske i Fyresdal

Fyresdal er rikt på vatn. Med 392 vatn over 10 dekar som dekker om lag 12% av totalarealet i kommunen burde det vere litt å velje mellom for dei som likar å bruke fiskestonga. Fiskekort: Du kan skaffe deg fiskekort anten via sms eller på tradisjonelt vis i forretningar, på bensinstasjonar, turistinformasjonen og på campingplassar.

Med mobiltelefonen kan du kjøpe deg fiskekort for veke/dag kva tid som helst når du treng det. På internett, www.Inatur.no får du kjøpt både veke/dagskort og årskort. I tillegg får du oppdatert informasjon om fiskekort og fiske. Ein kan velje mellom årskort og vekekort og mellom kort som gjeld for eit eller fleire område. På eit kort er det såleis mogleg å fiske over storparten av kommunen. Saman med kortet får fiskaren også ei brosjyre som viser kvar kortet gjeld.
Fiskeområdet er dela inn i 5 soner.

Skitt fiske!

Kilde: Vest Telemark

0

Fiske i Fyresdal

Sider du nylig har besøkt