Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Levanger

Fiske i Levanger

LEVANGERELVA:
Det er Levangerelva grunneierlag forvalter ressurser langs Levangerelva. Levangerelva er ei god smålakselv med snittvekt på 1-2 kg:
- Levangerelva snor seg gjennom landskapet fra Reistaddammen i Okkenhaug til utløpet ved havna i Levanger sentrum.
- Her finnes turstier, rasteplasser, kulturminner, bade -og fiskeplasser.
- Her finnes elvemusling, og et yrende fugle- og dyreliv med bl.a bever, oter og mink.
- Levangerelva er ei produktiv elv.
- Her er stor produksjon av yngel av sjøørret og laks.
- jennomsnittstørrelse på laks er 1,5 - 2 kg.
- Gjennomsnittlig fangst pr år: 300 kg laks og 100 kg sjøørret.
- Elva er ei typisk smålakselv som er avhengig av nedbør for å få stor nok vannføring.​​​
Sesong: 1.7 - 15.8
Se her for fiskeregler i Levangerelva
Fiskekort for Levangerelva kjøpes hos Intersport Gigant, Moan, Torstein Dahlen (Hegle Nedre), Steinar Hemming (Gran nedre).

FISKE I LEVANGER MED FELLESKORT
Kortet gjelder for følgende områder:
Statsallmenningene Reinsjø, Grønning,Migen, Ørndal og Lynum. Skogn og Grønningen Almenninger, Frol Bygdealmenning. Reistadbustaden, Tomtvasslia Østre og begge sider av Forra fra Fersoset til Hårskallåa
Området har flere gode fiskevann.
Kjøp fiskekort og se fiskeregler på inatur.no

Fiskebestand:
Fiskebestanden varierer mellom de ulike vann. Noen eksempler er: Tomtvatnet - fin fisk opp til 8-10 hg lett adkomst veg langs vatnet med tilrettelagte plssser. Reinsjøen -fin fisk opp til 5-7 hg. Grønningen - Aktiv fiskekultivering har gitt en fisk av fin kvalitet og opp til 1 kg. Storelva - Varierende kvalitet men det er tatt fisk over 1 kg. Klingertjønna - Småfallen fisk ligger nært vei og er godt egnet for barn.
Gode fisketips:
Øvre Forra/Storelva - Elva er godt egnet til fiske og de øvre deler er med sine strømmer og kulper en drøm for fluefiskere. Elva er en populær padleelv. fisket gjelder begge sider av elva. Fisken er av god kvalitet.
Tomtvatnet - oterfiske, gode fangster og stor fin fisk.

ØRRET- OG RØYEFISKE I HOPLAVASSDRAGET I LEVANGER
Vassdraget blir regnet fra Hoplafossen til alle vatn og tjern som sokner dit. Unntatt er Lynvatnet og Grønningen. I tillegg kommer Åltjønna og Møssingvatnet. Forvaltes av Hoplavassdraget Grunneierlag
Se her for Fiskeregeler og kart over vassdraget
Fiskekort kjøpes på Inatur.no

Gode fisketips i Hoplavassdraget:
Sommerfiske
er best fra båt. Vi anbefaler markdrag og oterfiske. Båt kan leies hos flere grunneiere rundt vannene. Garnfiske er også mulig. Se fiskereglene.
Vi anbefaler å prøve fiskelykken etter ørret i Fossingelva. En sti er opparbeidet fra utløpet av Hoklingen og et hundretalls meter nedover elva. Likeledes finnes en tilrettelagt sti i nedre del av elva. For å komme dit må du gå på sør- og baksiden av skolen i Åsen sentrum. Elvene som renner ut i Movatnet kan også være verdt å prøve.
Isfiske i Hoplavassdragt 
Det kan til tider være et meget godt isfiske på våre tre store vann. Se www.hoplavassdraget.com, hvor vi har merket av tradisjonelt gode røyeplasser på kartet. Det kan også være verdt å forsøke på nye plasser. Vær oppmerksom på isforholdene, spesielt utenfor elver, bekker og ved utløp. Hoplavassdraget Grunneierlag påtar seg ikke ansvar for ferdsel på islagte vann.

 

Kilde: Innherred Reiseliv

0

Fiske i Levanger

Sider du nylig har besøkt