Dynamic Variation:
Offers
Choose Language
Search & Book Sponsored Links
Search
or search all of Norway
Sognefjorden Aurland

Fiske og jaktinformasjon- Aurland

  • +47 99567609
  •  /  km From You
Overview

FJORDFISKE: Fiske i fjorden er fritt.

FISKE I FJELLVATN/ELV
Aurland kommune har eit areal på 1489 km2. Storparten av arealet ligg over 1000 m. over havet. Dei mange fjellvatna dekkar eit samla areal på omlag 55 km2. Aure/ørret er einaste fiskearten i fjellvatna.

Turistinformasjonane i destinasjonen sel fiskekort og kart for aurefiske i fjellvatna.
I Aurland kommune vert det selt fiskekort for 7 ulike soner, som til saman dekkar dei fleste fjellvatna i kommunen. Det er tilbod om eit felleskort ("Aurlandskortet") som gjev høve til å fiska i alle soner.
Fiskekortet gjeld i utgangspunktet berre for stongfiske, dersom ikkje anna går fram av orienteringa om dei ulike sonene. Born under 16 år fiskar gratis før 20.august.
Sone 1 : Aurland Statsallmenningen
Sone 2: Aurlandsfjellet langs "Aurlandsvegen"
Sone 3: Viddalsdammen
Sone 4: Aurlandsdalen
Sone 5: Stonndalen - Hednedalen
Sone 6: Flåmsdalen
Sone 7: Flåm vest

Hugs bandtvang for hund - i Aurland komune er det bandtvang frå 1. april til 30. sept.


ELVEFISKE - LAKS- OG AUREFISKE
Aurlandselvi(berre aurefiske)
Sesong: 10/7 - 31/8 - sjøaure med fluge/makk

Turistinformasjonen i Aurland sel fiskekort i Aurlandselvi for Aurland Jakt- og fiskelag . Dette omfattar 5 soner.
Sone 1: Bankhølen kr. 150
Sone 3: Langehølen kr. 250 for medlemar, kr. 350 ikkje medlemar
Sone 4: Tjorøyna kr. 200  for medlemar, kr. 300 ikkje medlemar
Sone 6: Kleppahølen kr. 200 for medlemar, kr. 300 ikkje medlemar
Sone 7: Prestøyna kr. 150 for medlemar, kr. 250 ikkje medlemar - gjeld juli mnd

Sone 7: Prestøyna kr. 250 for medlemar, kr. 350 ikkje medlemar - gjeld august mnd

Fisketida er frå kl. 1200 ein dag til kl. 1200 dagen etter.

Det er lov å fiska med flue når taumen utgjer kastevekta. Ein kan også fiska med mark - søkkevekt maks 5 gram. (dette tilsvarar 5 stk. 5 mm splitthagl). Alle andre typar søkke er forbode.
Frå 1. sept. er det berre tillete med flugefiske nedanfor Lovisbrua.

Gjeldane minstemål er 35 cm.
Fiskeretten går midtstraums i elva.
Døgnkvote er 1 stk.

FISKE I VASSBYGDVATNET
Sesong: 10/7 - 31/8
Fiskekort kan kjøpast i turistinformasjonen i Aurland .


SMÅVILTJAKT
Fjellrypa er det vanlegaste småviltet. Den er vanleg ved grassletter og i steinurer frå vierbeltet og opp i dei høgste toppane.
Lirypa lever i vierbeltet og øvst i bjørkebeltet.
Anna vanleg småvilt er hare og litt raudrev.

Småviltjakta startar 15. september i statsalmenningen og i nokre private sonar. Før 1. oktober er det forbod mot bruk av hund.
I kommunen er det bandtvang for hund frå 1.april til 30.september.
Turistkontoret sel kort for sonene:
1 - Statsallmenningen
2 - Aurlandsfjellet (Aurland-Lærdal)
5 - Skjerdal Sameige


  • Last Updated:
  • Source: Visit Sognefjord AS
TripAdvisor Reviews
Traveler Reviews in partnership with
Your Recently Viewed Pages
Ad
Ad
Ad