Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Øyer

Fiske på Øyerfjellet

Bestill

Øyerfjellet tilbyr mer enn 40 vann og mer enn 100 kilometer med elver og bekker som gir gode muligheter ofr fiske for hele familien.

Kjøp fiskekort for Vulufjellet kjøper du her:

Arter:
Ørret, abbor, røye sik og harr

Særskilte regler og evt. kvoter
Fiskeregler for Øyerfjellet: https://inatur.s3-eu-west-1.amazonaws.com/filer/50cf0210da0625f82e233568/5cc6ab2e9b9e910003c087f3 
Barn/unge fisker gratis med stang til og med det året de fyller 18, og trenger ikke løse fiskekort. Alle andre må løse fiskekort før fisket starter.
På vann som ligger på grensa mot andre kommuner, gjelder fiskereglene f or den kommunen som har de strengeste bestemmelser.
Kortet gir ingen rett til å fiske på Reinsvatnet.
Det er ingen kvoter. 
Sesong: 15. mai til 05. september.
    
Garnfiske for utenbygds 
Utenbygds kan garnfiske og oterfiske på Tromstjønnet, Gåsesjøen og Hornsjøen, gå til denne siden for kjøp av kort: https://www.inatur.no/sok#?

I nordre enden av Våsjøen er det lagt til rette for bevegelseshemmede. Her er flytebrygge, robåt til utlån, grillplass,gapahuk og utedo. Ellers er det båter til fri benyttelse på Hornsjøen, Goppollvatnet, Lyngen og Øveråst-vatnet.

Kilde: Visit Lillehammer

0

Fiske på Øyerfjellet

Bestill

Sider du nylig har besøkt