Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Husnes

Fiske ved Opsangervatnet

Vatnet har ein god bestand av fin aure, i tillegg til ein noko mindre sjøaurebestand. Lett tilgjengeleg "familie" fiskevatn. Eit område er tilrettelagt for funksjonshemma (Husnes sentrum). Høve til å leiga båt. Kortseljar kan gje nærare opplysningar.

Vatnet har ein god bestand av fin aure, i tillegg til ein noko mindre sjøaurebestand. Lett tilgjengeleg "familie" fiskevatn. Eit område er tilrettelagt for funksjonshemma (Husnes sentrum). Høve til å leiga båt. Kortseljar kan gje nærare opplysningar.

Last updated: 09/11/2023

Source: Samarbeidsrådet for Sunnhordland

Fiske ved Opsangervatnet

Sider du nylig har besøkt