Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Marker

Fiskeplasser i Aremark og Marker

Det er mange gode muligheter for godt fiske i Aremark og Marker

Haldenvassdraget
(Rødenessjøen, Øymarksjøen og Ara/Aspern)

I Haldenvassdraget er det i alt 24 fiskearter bl.a. abbor og gjedde i tillegg til lake om vinteren. Grunneierlagene har opparbeidet en rekke fiskeplasser langs vassdraget, og det er skiltet til disse fra riks- og fylkesveiene langs vassdraget. Fiskeguiding med båt kan bestilles av Reidar Joval tlf.93238993 eller Hans Lervik tlf.91727202.
Fiskekort fås kjøpt på www.inatur.no
For mer informasjon om fiskekortområdene se www.fiskeland.no

Leie av hytter i kommunene langs Haldenvassdraget, se våre egne sider om hytteutleie:  eller campingplassene i grenseregionen.

Vestfjella

Vestfjella er et område vest for Ara, Aremark, med 68 fiskevann hvorav 35 med ørret på et samlet areal på 40.000 daa, altså meget stor tetthet. Her er det mulig å leie hytter og det er tilrettelagt for handikappede ved enkelte vann. Det er laget en trykt guide for området. Årlig er det aktiv fiskekultivering. Fiskekort fås kjøpt på www.inatur.no. Les mer om vestfjella på www.fiskeland.no.

Aarbu

Tre tjern som ligger sørvest i Aremark. Et vann har abbor og gjedde, de to andre har ørret og abbor.

Haugtjern og Bergtjern

To tjern som har både abbor og ørret beliggende mellom Damholtet ved Øymarksjøen og Strømsfoss ved Ara. Her blir det satt ut fisk hvert år. Fiskekort fås kjøpt i selvbetjeningskasser ved vanna.

Stora Lee

Stora Lee er en innsjø på grensen mellom Norge og Sverige. Den norske delen ligger i kommunene Aremark og Marker. Stora Lee er en utpreget villmarksjø, og man kan finne sine egne bortgjemte plasser under hele året. Stora Lee har et svært varierende fiske, med hele 26 registrerte fiskearter. Følgende arter er registrert: Abbor, gjørs, hork, ørret, sik, lagesild, regnbueørret, laks, røye, krøkle, mort, laue, brasme, ørekyte, sørv, suter, vederbuk, karuss, gjedde, steinsmett, hornulke, hvitfinnet steinulke, lake, ni-pigget stingsild, elveniøye, og ål. Dog er ikke alle artene like vanlige, noen veldig sjeldne.Det er flere muligheter for overnatting rundt Stora Lee. Stora Lee Camping og Rørvik Camping er gode utgangspunkt for spennende fiskeopplevelser!

Fiskekort

Stora Lee Innsjølag tilbyr fiskekort for hele den norske delen av innsjøen. Barn under 16 år fisker gratis, uten fiskekort. se mer informasjon og kjøp fiske kort på inatur

Vestsiden

Området omfatter ni vann, sørvest i Øymark. Vanna har abbor og ørret. Fiskekort fås kjøpt i selvbetjent kasse ved Halvorsrud Sag (kan være utdatert info).

Øymark vest

Området ligger i nordre halvdel av Øymark på vestsiden av Øymarksjøen, og omfatter ca 100 vann der halvparten kultiveres for ørret. Fiskekort fås kjøpt hos Nilsen Sport og Elektrisk tlf 69811144. Her får du også kjøpt fiskekort for Kroktjern.

Krosbyfjerdingen

To vann med abbor, ørret og mort beliggende vest for Ørje. Fiskekort fås kjøpt i selvbetjeningskasse (kan være utdatert info).

Lysvannveien

Vanna ligger i Marker og har abbor og ørret. Muligheter for leie av husvære. Fiskekort fås kjøpt i selvbetjeningskasse ved innkjørsel til veien (kan være utdatert info).

Rødenes øst

Mange tjern der du kan finne fiskeartene ørret, abbor, gjedde og mort. Flere vann blir kultivert. Fiskekort fås kjøpt hos Nilsen Sport og Elektrisk tlf 69811144.

Otteid-Granerud

To vann sørøst i Marker der det ene har abbor, mens det er gjedde og mort i det andre. Det står info om kjøp av fiskekort ved vannene (kan være utdatert info).

For mer informasjon om fiskekortbestemmelser, ta kontakt med kommunene. Det finnes også mye informasjon både om fiskekort, egnede fiskevann, husvære, guider og fiskearter på www.fiskeland.no


Kilde: Visit Indre Østfold

0

Fiskeplasser i Aremark og Marker

Sider du nylig har besøkt