Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Indre Østfold

Fiskeplasser i Hobøl

Fiske

Hobølelva renner ut fra Mjærvannet i nord og gjennom hele kommunen før den renner ut i Vannsjø.

Hobølelva renner ut fra Mjærvannet i nord og gjennom hele kommunen før den renner ut i Vannsjø. På strekningen fra Brekke mølle, sør for Tomter og til Holofossen og Skjelfossen er det laget flere fiskestier.

Tisbjørnrud er det laget handicapbrygge. På hele strekningen fra Brekke mølle og sør til Våler grense kan man fiske gjedde, mort, abbor og stam.

I dype kulper som Holoevja og Skjelfossdammen finnes det lake.

Øverst i elva, på strekningen Tomter – Mjær finnes ørret. Fiske her er tillatt i perioden 1. desember til 30. september.

Alle over 16 år må løse fiskekort. Fiskekort fås kjøpt på Petter´n Mix i Tomter, tlf. 69920800

For mer informasjon om fiskekortbestemmelser, ta kontakt med kommunene. Det finnes også mye informasjon både om fiskekort, egnede fiskevann, husvære, guider og fiskearter på www.fiskeland.no

Last updated: 01/02/2024

Source: Visit Indre Østfold

Fiskeplasser i Hobøl

Sider du nylig har besøkt