Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Rakkestad

Fiskeplasser Rakkestad

Rakkestad innbefatter Rakkestadelva, Glomma, Fjella og mange andre fisketjern

Glomma og Rakkestadelva

Glomma i Rakkestad er først og fremst tilgjengelig ved Suteren nordvest i kommunen. Fiskekort skaffer du på www.inatur.no.

Rakkestadelva er for en stor del tilgjengelig på store deler av strekningen fra Kolbjørnsviksjøen og Rørvannet sørøst i kommunen og Ertevannet/Skjeklesjøen sør i kommunen, via Rakkestad sentrum og ned til Glomma. Elva og vannene er full av karpefisk, abbor og gjedde, og det er ikke fiskekort. Ved Rakkestadelva i Rakkestad sentrum bak Stortorget er det tilrettelagt fiskeplass for bevegelseshemmede.


Fjellaområdene

Midtre Degernes Grunneierlag forvalter 130 vann i Degernesfjella sør i kommunen, der nesten 60 av disse har ørret. Svært mange av vannene har også abbor. Ved Søndre Hivann er det tilrettelagt fiskeplass for bevegelseshemmede. Det er båtutsett i nordenden av Kløsa. Fiskekort fås kjøpt på www.inatur.no, og ved selvbetjeningskasser plassert ved innfartsårene til området Hivannsveien, Væhleveien og Kilebuveien (veiavgift).

Rakkestad og Degernes jeger og fiskerforening selger fiskekort til 14 vann øst i kommunen, innerst i Høytomtveien, deriblant Frønesjøen. Her er det mest ørretvann, men også noen vann med abbor og gjedde. Fiskekort får du kjøpt med Vipps/bomkasse i Høytomtveien (veiavgift) ved Dalsmosaga.

Søndre Degernes grunneierlag forvalter noen vann med ørret og abbor sør i kommunen, deriblant Nattjern.

I tillegg selger Tiuråsen viltvernlag fiskekort i noen vann nordøst i kommunen, der det største vannet er Honningen. Her er det abbor og ørret.

Folk kan bruke NJFF sin båt beliggende hos Rakkestad og Degernes JFF (Frønesjøen), forutsatt medlemskap. https://xn--minebter-e0a.no/


Kilde: Visit Indre Østfold

0

Fiskeplasser Rakkestad

Sider du nylig har besøkt