Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Indre Østfold

Fiskeplasser ved Øyern og Glomma

Øyeren er med sine 26 forskjellige fiskeslag Norges rikeste på antall fiskesorter

Øyeren er med sine 26 forskjellige fiskeslag Norges rikeste på antall fiskesorter

De mest vanlige er abbor, gjedde, gjørs og mye forskjellig blankfisk og noe ørret. På Stegen nord i Spydeberg kommer du lettest ned til Øyeren ved Mørk Brygge hvor du også kan fiske og bade. På andre siden av Øyeren ligger Sandstangen i Trøgstad, en 200-300 m lang tange av morenegrus ut i innsjøen med egen plass for utsetting av båt og brygge for allmenn bruk.


Glomma er Norges rikeste fiske-elv, og byr på et spennende sportfiske. 

I Østfold er elva mest kjent for storvokst gjedde, gjørs, og lake. Det kan være til dels godt fiske etter ørret og harr i strømområdene mellom Grønnsund og Vamma. Glomma er en mangfoldig fiskeelv som byr på et allsidig fiske, med ørret, abbor, gjedde, sik, gjørs, lake og harr som de mest attraktive artene. Muligheter for spennende og varierte fiskeopplevelser store deler av året. I dette elvesystemet er det til sammen registrert hele 34 forskjellige fiskearter.Norgesrekorden på gjedde er flere ganger tatt i området.

Fiske egner seg best fra båt, All ferdsel på og langs elva, samt utsetting eller opptak av båt, innenfor en sone på 200 m nedenfor dam, og 150 m ovenfor dam, er forbudt. 

Det finnes grei adkomst til elva en rekke steder. Det er en rekke tilgjengelige fiskeplasser i Glomma og sideevjene fra Solbergfoss øverst og ned til Rakkestad-grensa. Kjente plasser er i forbindelse med kraftverkene i Solbergfoss, Kykkelsrud og Vamma, ved Thømtevja, Fossumbrua, Lekumevja og Grønnsund.På Skjørshammer, Eidsberg finnes et bryggeanlegg med servicetilbud tilrettelagt for handicappede. På Suteren ved Os i Rakkestad finnes også et bryggeanlegg med fiskemuligheter og servicetilbud.

Se egen brosjyre om fiske i Glomma

I strømpartier finner du gode ørret- og harrplasser. I evjer og i sakteflytende partier er det gode forhold for abbor- og gjeddefiske. Gjedde og abbor er slukende rovfisk som fanges på stang med spinnere, wobblere og sluk fra land eller båt. Isfiske etter abbor om vinteren. (Men vær obs på usikker is pga strømforholdene).

I store deler av året er gjedda stasjonær. I hovedløpet (Nedre Glomma) er gjedda tallrik og lettest å fange. Før og etter gyting (april-mai) om våren er den å finne i grunne partier som i Vestvannet, Mingevannet, Østhølen og Visterflo. En sikker fangsttid er umiddelbart etter gytingen.

Abboren har en lignende årssyklus, men er ikke like stasjonær. Om sommeren er den å finne på grunna, på tidlige morgener. Abbor fanges gjerne med mark og dupp. Meitefiske i sommerhalvåret på sakteflytende partier på 1-2 m dyp. (Kilde: Glommaguiden)

Bingsfoss – Øyeren:
Stor gjedde- og abborbestand samt harr, lake, sik, flire, gjørs, mort etc. Innlandsørret finnes også.

Mørkfoss – Vamma:
Her kan bl.a. fiskes abbor, gjørs, gjedde, lake, ørret, harr, sik, mort, vederbuk, stam, brasme og flire.

NB! Glomma fikk påvist signalkreps og krepsepest høsten 2020. Det er derfor svært viktig at båter, utstyr og annet som har vært i kontakt med vannet desinfiseres eller tørkes fullstendig før bruk i andre vassdrag. IKKE bruk agnfisk fra Glomma i andre vassdrag!


Fiskekort fåes kjøpt på www.inatur.no. For leie av hytter se våre egne sider om hytteutleie:


For mer informasjon om fiskekortbestemmelser, ta kontakt med kommunene. Det finnes også mye informasjon både om fiskekort, egnede fiskevann, husvære, guider og fiskearter på www.fiskeland.no

Kilde: Visit Indre Østfold

0

Fiskeplasser ved Øyern og Glomma

Sider du nylig har besøkt