Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Skien

Fisketrappa

Ny, moderne fisketrapp i Skien sentrum. 

Skien er Norges eneste by med kanalanlegg for båttrafikk, sluser og fisketrapp midt i sentrum.

Den nye fisketrappa skal sørge for at fire viktige arter - den atlantiske villlaksen, sjøørreten, ål og havniøye - kan komme seg opp forbi kraftverken og videre opp til gyte- og oppvekstområdene i Telemarksvassdraget.

Trappa er også et byrom med utendørs artrim, og er første del av Bryggevannet rundt.

Last updated: 03/16/2022

Source: VisitGrenland AS

Fisketrappa

Sider du nylig har besøkt