Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Østre Toten

Fisketurer langs Lenaelva

Lenaelva i Østre Toten er en fin fiskeelv. Her finner du info om fine steder å fiske fra.

Anbefalte fiskeområder langs Lenaelva

Sundvika
Sundvika er utløpet av Lenaelva og egentlig er det et elvedelta som er veldig grunt. Det kreves ikke fiskekort for å fiske i Sundvika som må regnes som en del av Mjøsa og hører til Totenvika naturreservat. Fiskeforeningen har heller ikke noe med fisket der. Siden deltaet er grunt og veldig næringsrikt på grunn av alt som alt som elva fører med seg kan man oppleve et fantastisk fiske etter mange arter her.

Man kan treffe mange fiskearter i Sundvika og ørret er vel den minst vanlige arten å få her. Først å fremst så er det abbor som man får her. Store mengder abbor gyter i deltaet og lever her på grunn av stor tilgang på byttefisk. På våren går store gjedder inn her for å gyte og de kan gjerne bli her hele sommeren. Gjedder over 5 kg har vi sett mange ganger. Før var det tradisjon å skyte gjedde med hagle på våren, men dette er nå forbudt.

Utvalget av fisk strekker seg til det meste av hva Mjøsa har å by på med unntak av dypvannsfiskene. Plassen er lett tilgjengelig fra Renseanlegget.


Høljedammen
Høljedammen ligger nederst i Lenaelva ved Travbanen til Viken travselskap. Som navnet sier så renner den vesle sideelva Hølja inn her. Selve dammen er vel 20 meter lang og er på vanlig vannstand 1,5 meter dyp. Vannstanden er senket og dette ser man på at det vanligvis er en liten foss der Hølja renner inn...

Dette er første stopp for Mjøsørreten, og er et av de sikreste stedene å treffe den. Ved liten vannstand vil det også stå fisk å vente på vann for å komme opp i Hølja. Det er mulig å fiske med flue i dammen men dette krever vadebukse. Flere store ørreter er landet her siste årene på flue.

Dette er også en sikker plass for harr på våren. Siden dammen ligger så langt nede i elva så kan man også få andre arter her. Vi har fått abbor, ørret, harr, mort, gjedde og vederbuk her. Siden du nå er oppe i elva gjelder fiskereglene for Lenaelva her og du må løse fiskekort.Skreia
Området rundt Skreia er en lett tilgjengelig fiskeplass. Man kan for det meste kjøre helt frem til fiskeplassene. Den nederste fiskeplassen her er Hovendammen nede ved Landheim. Dette er øverste stedet du kan få harr og harren kan stå tett her sist i mai. Denne dammen stopper også ørreten ved høy vannstand. Fisken klarer ikke å komme opp fossen hvis det er for mye vann.

Litt lenger oppe finner du Åsdammen. Her finnes det alltid stor fisk, men nå er du oppe i oppvekst området for mjøsørret og det kan være store mengder små ørret her. Respekter derfor alltid minstemålet på 30 cm. Dammen lar seg fint avfiske med flue.

Ved Kværnum finner du Storhølen. Det kan være vanskelig å komme ned til hølen. Det står til en hver tid store mengder fisk i hølen, men det er langt mellom de store. Vi anslår at flere hundre ørreter overvintrer i denne dammen.

Øverste fiskeplass her er inntaksdammen til Kværnum like ved riksvegen. Vi kaller denne dammen for Skådammen. Dammen er vanskelig å fiske av men her kan du få stor elveørret og mjøsørret hvis du er dyktig.


Krabyskogen
Krabyskogen er en stor fiskeplass. Betegnelsen kan brukes på nesten en mil med elv. Her kan man ikke snakke om en spesiell fiskeplass som er bedre enn andre. Det er fisk på alle de stedene som det er naturlig at det står fisk.

Store deler av Krabyskogen er kanalisert som følge av hyppige flommer og oversvømmelse for en del år siden. Dette har forringet elva som oppvekstomeråde siden mye av den store steinen som var i elva nå er fjernet. Det finnes i midlertid enda fine naturlige kulper som det er masser av fisk i.

På denne delen av elva finnes det stor elvefisk. Hvert år blir det fisket ørret i kilosklassen her. Mange plasser egner seg fint for fluefiske. Her finnes vårfluer og døgnfluer i flere utgaver og det kan til tider være store klekkinger. Det gjelder å være på plass til rett tid. Vi oppfordrer til måtehold, ta ikke med mer fisk hjem enn du har bruk for og respekter minstemålet.


Kloppen
Kloppen er et område som ligger oppstrøms Krabyskogen. Et vanlig utgangspunkt er brua ovenfor Kloppen trevare, lett å finne og muligheter til parkering.

Elva her er også kanalisert på enkelte strekninger men siden det er noe mer fall i elva så er det ikke så store dammer som lengre ned. Det er mange fine fiskeplasser, så vi vil ikke gå ut med noen anbefaling siden det er mye å velge mellom. Fint med flue på mange steder.

Også her er det mye småfisk så vis her måtehold og respekter minstemålet.

Lena
Som navnet tilsier så renner elva rundt Lena. Området rundt Lena har en mengde gode fiskeplasser. Spesielt må Håjendammen som er en meget lang dam nevnes som en veldig god plass. Her kan det fiskes med sluk, mark og flue. Det bør nevnes at det kan være enorme klekkinger av fjærmygg i område. Det blir hvert år fisket flere store ørreter i og rundt Håjendammen, men det kan til tider også være mange fiskere her.

Det er også gode fiskeplasser rundt idrettsplassen på Lena. Her skal vi spesielt nevne den gamle verneverdige steinbrua som er en bra fiskeplass. Elva for øvrig er noe mindre her på grunn av at plassen ligger langt oppe i elva. Det kan være mye småfisk i området så respekter minstemålet.


Kolbu
Elva blir stadig mindre jo lengre oppover i vassdraget du kommer. Det kommer stadig inn flere sideelver her oppe. Det er likevel mye ørret her i området selv om størrelsen er noe mindre enn lenger nede i elva.

Det er flere gode plasser ved Kolbu renseanlegg. Elva går her helt inn til veien så det er lett og komme til også for de som har med seg mindreårige.

Vi kan også anbefale flere fine plasser lenger oppe i elva ved Røysedalen. Disse kan være litt vanskelig tilgjengelig, men de ligger fint til i avsidesliggende områder.

Kilde: Visit Innlandet

0

Fisketurer langs Lenaelva

Sider du nylig har besøkt