Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Ringerike

Fisketurer på Vikerfjell i Ringerike

Vikerfjell er Oslos nærmeste høyfjell med fantastiske fiskevann og vakkert turterreng.

Om Vikerfjell
Vikerfjell byr på 39 flotte vann du kan fiske i. Store vann og små vann. Noen åpne, klare ørretvann på snaufjellet, andre lunere skogsvann i områdene rundt.

Vikerfjell ligger i Ringerike kommune, Vest for Sperillen i Ådal. Du kjører på 1,5 time fra Oslo. E16 mot Fagernes, 3 mil nord for Hønefoss. Da kommer du til Ringmoen og følger skilting mot Viker/Vikerfjell. Velg en av fem forskjellige skogsbilveier opp lia, fra Flaskerud i sør til Elsrud/Skarrud i nord. Alternativ adkomst fra Strømsoddbygda i vest.

Generell beskrivelse 
Vannene på Vikerfjell ligger på rekke og rad innover fjellet.  Dette er fjell- og skogsvann som strekker seg fra Flaskerudsetra i sør til Skalerudåsen i nord og Sandvannet i vest. Vikerfjell Fisk har drevet kulturarbeide siden 1991. Det startet med kalking og kultivering av 12 vann, resten har kommet til etterhvert. De fleste av disse vannene var fisketomme etter mye sur nedbør på 1970-80 tallet. 20-30 vann har blitt kalket jevnlig siden 1985. Ørretbestandet har blitt meget god. I flere vann er det også abbor og noen bekker og småelver har blitt fine gytebekker for ørret.

Fiskebestand
Det blir satt ut ørret cirka annenhver sommer i mange av vannene. Andre vann reproduserer og bør fiskes hardt. Det er tatt ørret opp i 2,5 kg, og mange vann har ørret på over kiloen. I mange vann kan du få ørret som er rød i kjøttet, men også de som er helt hvite inni - i samme vannet. Det er også abbor i noen vann.

Beliggenhet og terrengbeskrivelse
Her kan du fiske i skogsvann eller helt oppe på snaufjellet. Noen vann ligger nær skogsbilvei, mens andre vann er opp til en times gange. Alle vann som omfattes av ordningen med fiskekort skal etterhvert merkes med et navneskilt i marka.
-  Fiskevannene er å finne på Google Maps

Fiskeregler
- Det er tillatt å fiske fra land med stang og pilke vinterstid. Oter og garnfiske er ikke tilatt uten samtykke fra grunneier.
Informasjon om fiskekort og mer info fra Vikerfjell
 

Les artikkel om en flott fisketur på Vikerfjell
Kilde: Visit Innlandet

0

Fisketurer på Vikerfjell i Ringerike

Sider du nylig har besøkt