Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Gran

Fisketurer til Jarenvannet, Vigga og Jevnakermarka

Anbefalt fisketur: Jarenvannet, Vigga og Jevnakermarka

Jarenvannet og Vigga
Jarenvannet er forholdsvis godt kjent både som gjeddevann og som isfiskevann etter sik og abbor.

Det kan være litt vanskelig å fiske fra land, men vi har to gode muligheter.
- På østsiden ved Jarenstranda. (Man kjører ned ved stasjonen og holder til venstre.)
- Eller fra fiskebrygga på vestsiden, ca. midt på vannet.(Her er det parkeringsplass og en oppslagstavle.)

Grunneierforeningen har nå kommet i gang med salg av fiskekort via SMS:
http://www.jarenvatnet.no/fiskekort/

I Vigga er alt fiske fredet fra og med 1. sept. til og med 30. april. Dette gjelder opp til Rosendalsdammen dit storørreten kan gå.

Fjorda på Veståsen
Fjorda ligger i en del av Gran kommune på vestsida av Randsfjorden.
Området disponeres av Veståsen jeger og fiskeforening og Vaslien hjemrast grunneierforening.

Fiskeslag:
Abbor, ørret, røye og sik.

Fiskekort:
Fritt salg av fiskekort hele sesongen utenom fredningstid 20. sept. til 31. okt.
Kortet gjelder for Fjorda unntatt Velmunden (del av Fjorda).
Barn under 16 år fisker gratis.

Årskort: kr 175,-
Tredagerskort: kr 75,-

Kortsalg:
- Joker Bjoneroa.
- Vestland kanoutleie
- Solvik kanoutleieBrandbu, Tingelstad og Øståsen
Brandbu og Tingelstad Jeger- og Fiskeforening disponerer terrenget på Øståsen som eies av Brandbu og Tingelstad almenning til småviltjakt og fiske. Terrenget utgjør drøyt 100 000 dekar. I tillegg disponerer foreningen tilsvarende rettigheter i terrenget på 13 000 dekar eiet av Egge og Bleiken Utmarkslag. Dessuten disponerer foreningen hytter/skogshusvær til utleie i sitt jakt- og fisketerreng.

Foreningens terreng ligger på østsiden av Randsfjorden i Gran kommune og strekker seg fra Malsjøen og grensen til Gran almenning i sør, med et stort og attraktivt terreng i området rundt Lyngasæter, mot Einafjorden og Gjersjøen i nord. Detaljert kart over området er tilgjenglig på www.btjff.no

Fiskeslag:
Abbor, ørret, røye i vannene på Øståsen.

Fiskekort:
Fiskekort kan kjøpes ved bomkassene til almenningsveiene, i Almenningsbutikken, hos Sportsgutta Brandbu, samt på Lygnasæter.

2-døgns-kort: kr. 50,-
Årskort: kr. 100,-Jevnaker nordmark:
Her kan man kjøre opp ved bensinstasjon i Toso eller ved Olimb og mot Mylla. Dette er en betalingsveg. Kjører man opp ved Toso får man oppleve Svenådalen med naturreservat i starten. Man kommer så opp til Tverrsjøstallen.

Fra Tverrsjøen ligger vanna på rekke og rad sydover i Nordmarka mot Katnosa. Dette er en populær padlerute. Det er stort sett ørret, abbor og røye her. På vestsiden av vanna ligger Pershusfjell med en spesiell og fin naturtype. Området er administrativt vernet.

Mot øst ligger det store Spålen Katnosa naturreservat, markert med grønn grense. Fra Tverrsjøstallen går det en «skogsti» med infoplakater opp til Svarttjernshøgda som er Nordmarkas høyeste punkt. Der er det bygget et utsiktstårn i tre.

Reiser du videre til Jevnaker vestås, finner du også flere fine vann med ørret og abbor. Naturen her er mer variert med myr og furuskog

Last updated: 05/23/2022

Source: Visit Innlandet

Fisketurer til Jarenvannet, Vigga og Jevnakermarka

Sider du nylig har besøkt