Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Fitjar

Fitjar kultur- og idrettsbygg

Bestill

I Fitjar kultur- og idrettsbygg er det kultursal, kino, bibliotek, idrettshall, handballbane, treningssenter, seniorsenter, kulturskule, dansesal og øvingslokale for bla. korps og teater.

I Fitjar kultur- og idrettsbygg er det kultursal, kino, bibliotek, idrettshall, handballbane, treningssenter, seniorsenter, kulturskule, dansesal og øvingslokale for bla. korps og teater.

Bibliotek: Fitjar Folkebibliotek er ope mandag og onsdag 10:00-13:00 / tirsdag og torsdag 13:00-18:00.

Kilde: Samarbeidsrådet for Sunnhordland

0

Fitjar kultur- og idrettsbygg

Bestill

Sider du nylig har besøkt