Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Fitjar

Fitjar turistinformasjon

Fitjar turistinformasjon

Hos turistinformasjonen i Fitjar sentrum, ved kontoret til Engesund Fiskeoppdrett og Visningssenter, er det turistvertar heile sommaren. 

Fitjar består av eit mylder av øyar og skjer med grunne sund og viker imellom. Tradisjonsrike skipsleier går gjennom området, med fleire handelsstader med tradisjon attende til 1648. Fitjarøyane er svært attraktive som båtutfartsområde. Fitjarøyane er unike i landssamanheng og utgjer ein ressurs for kommunen. Området vart føreslått som nasjonalpark på grunn av sitt særeigne lyngheilandskap.

Hos turistinformasjonen i Fitjar sentrum, ved kontoret til Engesund Fiskeoppdrett og Visningssenter, er det turistvertar heile sommaren.


Hjå "Larsen med sjøden" - den lokale Spar-butikken finn du også brosjyrar.

Utanom sesongen er turistinformasjonen i Fitjar rådhus i sentrum.

Last updated: 01/29/2024

Source: Samarbeidsrådet for Sunnhordland

Fitjar turistinformasjon

Sider du nylig har besøkt