Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Flatråker

Flatråkervassdraget badeplass

Område beståande av tre samanhengande vatn (Flatråkervatnet, Midtvatnet og Nordbustadvatnet) med kanalar imellom. Kanalane er svært gamle og difor viktige kulturminne. Flott område for padling. Mogleg å leige kano av Tysnes Jakt og Fiskelag (JFL). Rundt vassdraget er det ei 31 kilometer lang sykkelløype som startar og ender i Våge. Sykkelløypa går gjennom svært naturskjønne område. Området er óg eigna for fotturar, fisking og bading. Tilrettelagt badeplass med sandstrand i Vassnaustedalen.

Område beståande av tre samanhengande vatn (Flatråkervatnet, Midtvatnet og Nordbustadvatnet) med kanalar imellom. Kanalane er svært gamle og difor viktige kulturminne. Flott område for padling. Mogleg å leige kano av Tysnes Jakt og Fiskelag (JFL). Rundt vassdraget er det ei 31 kilometer lang sykkelløype som startar og ender i Våge. Sykkelløypa går gjennom svært naturskjønne område. Området er óg eigna for fotturar, fisking og bading. Tilrettelagt badeplass med sandstrand i Vassnaustedalen.

Kilde: Samarbeidsrådet for Sunnhordland

0

Flatråkervassdraget badeplass

Sider du nylig har besøkt