Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Kinn

Florø Skyssbåt

Florø Skyssbåt AS er eit selskap som driv skyssbåttrafikk langs kysten. Dei disponerar fem skyssbåtar, og tar gjerne oppdrag langs heile Vestlandskysten.

Florø Skyssbåt AS er eit selskap som driv skyssbåttrafikk langs kysten. Florø Skyssbåt disponerer fem skyssbåtar, alle med base i Florø, og tar gjerne oppdrag langs heile Vestlandskysten. Som største aktør på chartermarknaden i Sunnfjord kan dei skreddarsy turen slik at den passar for deg og dine behov. Florø Skyssbåt AS utfører rutetrafikk med passasjerar, bil og last, ambulanse, losteneste, buksering, blåturer og charterturer. 

BÅTANE TIL FLORØ SKYSSBÅT AS

M/S ØYSERVICE  Er ein hurtigferge som kan ta både passasjer og last/biler. Båten går i dagleg rute i vestre område i Florabassenget, samt nokon ruter i nordre område. Fokuset her er komfort for passasjerar med å leggje vekt på smakfull innreiing, behagelege stoler og dempa støynivå. Øyservice er ein populær charterbåt og er tilrettelagt for kurs/konferanse med LCD-skjermer og lydanlegg med mikrofon i salongen.  Kapasitet: 70 passasjerer og 4 biler, samt last 

M/S SEA SERVICE  Er ein kombinert rute-, charter-, ambulansebåt, og er tilpassa desse formåla. Båten har to daglege ruter til ruteområdet nord i Florabassenget, samt at den er hovudbåt for ambulanseberedskap. Sea Service er ein utmerket charterbåt.  Kapasitet: 49 passasjerer 

M/S DAGNING  Er ein båt som blir brukt som avløyserbåt for eigne fartøy, og fartøy i andre selskap. Båten blir brukt i charteroppdrag.  Kapasitet: 53 passasjerer 

M/S FJORDSERVICE  Er ein taxibåt som tar opp til 10 passasjerer + fører. Båten eigna seg for skyss til mindre grupper på inntil 10 personer. Båten har tre lugarer for eventuell overnatting. Kapasitet: 10 passasjerer 

M/S KVANHOVDEN  Er ein rein losbåt frå 2018. Båten betener losbringertenesten i Florø, ein kontrakt som løper til 2026. Båten kan chartes til andre oppdrag og har ein kapasitet på 12 passasjerer + mannskap  Kapasitet: 12 passasjerer

Ta kontakt for forespørsler og informasjon.

Last updated: 01/29/2024

Source: Visit FjordKysten

Florø Skyssbåt

Sider du nylig har besøkt