Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Florø

Florø Skyssbåt

Florø Skyssbåt AS er eit selskap som driv skyssbåttrafikk langs kysten. Florø Skyssbåt disponerer fem skyssbåtar, og tar gjerne oppdrag langs heile Vestlandskysten.

Florø Skyssbåt AS er eit selskap som driv skyssbåttrafikk langs kysten. Florø Skyssbåt disponerer fem skyssbåtar, alle med base i Florø, og tar gjerne oppdrag langs heile Vestlandskysten. Som største aktør på chartermarknaden i Sunnfjord kan dei skreddarsy turen slik at den passar for deg og dine behov. Florø Skyssbåt AS utfører rutetrafikk med passasjerar, bil og last, ambulanse, losteneste, buksering, blåturer og charterturer.

BÅTANE TIL FLORØ SKYSSBÅT AS

M/S ØYSERVICE

Er ein hurtigferge som kan ta både passasjer og last/biler. Båten går i dagleg rute i vestre område i Florabassenget, samt nokon ruter i nordre område. Fokuset her er komfort for passasjerar med å leggje vekt på smakfull innreiing, behagelege stoler og dempa støynivå. Øyservice er ein populær charterbåt og er tilrettelagt for kurs/konferanse med LCD-skjerme og lydanlegg med mikrofon i salongen.  Kapasitet: 70 passasjerar og 4 bilar, samt last.

M/S SEA SERVICE

Er ein kombinert rute-, charter-, ambulansebåt, og er tilpassa desse formåla. Båten har to daglege rutar til ruteområdet nord i Florabassenget, samt at den er hovudbåt for ambulanseberedskap. Sea Service er ein utmerka charterbåt. Kapasitet: 49 passasjerar.

M/S DAGNING

Er ein båt som blir brukt som avløyserbåt for eigne fartøy, og fartøy i andre selskap. Båten blir brukt i charteroppdrag. Kapasitet: 53 passasjerar.

M/S FJORDSERVICE

Er ein taxibåt som tar opp til 10 passasjerar + førar. Båten eigna seg for skyss til mindre gruppe på inntil 10 personar. Båten har tre lugarar for eventuell overnatting. Kapasitet: 10 passasjerar.

M/S KVANHOVDEN

Er ein rein losbåt frå 2018. Båten betener losbringertenesten i Florø, ein kontrakt som løper til 2026. Båten kan chartes til andre oppdrag og har ein kapasitet på 12 passasjerar + mannskap. Kapasitet: 12 passasjerar.

Ta kontakt for førespurnad og informasjon.

Kilde: Visit FjordKysten

0

Florø Skyssbåt

Sider du nylig har besøkt