Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Fluøyane badestrand

Her er ein flott stad å ankre opp med båten ein sommardag!

Fluøyane er eit samleomgrep på ei gruppe øyer som ligg heilt nord i Tysnes, ikkje lange vegen frå Våge. Namnet Fluøyane blir også nytta om dei to nordlegaste øyene i øygruppa, og på Vestre Fluøy er det flott å ankra opp med båt og nyta strandlivet. Gode høve til telt-overnatting. Utedo.

Ver obs på at Fluøyane har status som naturreservat for å verna om hekkande sjøfugl, og at du perioden 15. april - 31. juli difor må halda deg innanfor eit avgrensa område (sjå skilt på staden eller søk opp kart hos Miljødirektoratet).

Tilkomst: Frå sjøen

Kilde: Samarbeidsrådet for Sunnhordland

0

Fluøyane badestrand

Sider du nylig har besøkt