Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Søndre Land

Fluberg kirke i Søndre Land

Om Fluberg kirke
Fluberg kirke er en laftet og panelkledd korskirke fra 1703. Kirken har et vesttårn og sakristi på nordsiden av koret. Kirken har gjennomgått flere endringer, og i 1923 ble interiøret restaurert og til dels tilbakeført.

Kirkerommet er rikt dekorert. Prekestolen fra 1702 er skåret av Lars Borg og er et tidlig hovedverk innen norsk akantusskurd. Korskranken med Fredrik IVs kongemonogram er også skåret av Borg. Døpefonten fra 1721 viser en engel som bærer en rikt dekorert kum. Altertavlen er skåret av Lars Pinnerud i 1751 og alterbildet er malt av Eggert Munch etter et stikk av Lucas Vorsterman etter Rubens «Nedtagelsen fra korset». I koret henger malerier av flere dansk-norske konger og prester fra 16- og 1700-tallet og et epitafium over justisråd Christian Ancher fra 1765.

Skrevet av: Riksantikvaren, Hovedkontor
Kilder: Storsletten, O. (2008) Kirker i Norge bn. 5. Oslo

Kilde: Visit Innlandet

0

Fluberg kirke i Søndre Land

Sider du nylig har besøkt