Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Fluesone 7 km strandlinje

Gjerfloen Fluefiske, Norges første bag limit fiske etter harr på egen fluesone. Utleiehytter, guide, ørretfiske og isfiske. Utleie av fluestenger og vadere. Baglimit: 1 fisk pr dag. Maxmål 38 cm. Fiskekort kr 150,-. Max 20 fiskere pr døgn.

Gjerfloen Fluefiske.  Fluesone 7 km strandlinje. 

Her kan du i hyggelige naturomgivelser friste ørret, harr og sik med dine favoritt tørrfluer og nymfer.

Beskrivelse av elvestrekningen

Stilleflytende partier avbrutt av fossnakker og stryk. Det meste av strandlinjen er vadbar på normal sommervannstand. Elvens bredde varierer fra 50 - til 80 meter. Det er ryddet gangstier på land. Langs stranden ønsker man å bevare mest mulig av villmarkspreget.

Fluefiskesesong

Fra midten av juni til ut i oktober. Mange holder midtsommertiden og september for å være beste tiden for harrfiske. Uansett, - vær og vannstand er nok mest avgjørende for når det store harr-bettet inntreffer, og det kan skje når som helst gjennom hele sommeren. Det gjelder her som i alt fiske ellers at man må å være på rett sted til rett tid!

Adkomst

Det er skiltet for 8 P-plasser med INFO-tavler og gangstier ned til elven.

Fiskearter

Ørret, harr, sik (kan være meget stor, +2 kg), gjedde, lake, noe abbor, steinsmett og ørekyte. Harren dominerer og forekommer i meget stort antall.

Ørret og harr, maksmål og fangstbegrensning

Vår målsetting er på sikt å få frem et større antall grov fisk. For å nå dette målet finnes bare en eneste resept: Fisken må få leve tilstrekkelig lenge! Gjerfloen Fluefiske har derfor innført spesielle regler for maksmål og bag-limit. Maksmål: 38 cm. Bag-limit; det er anledning til å avlive kun en fisk (ørret eller harr) pr dag.

Begrenset antall fiskere

For å oppnå en god fiske- og villmarksopplevelse er det etter vår mening viktig at det ikke er trengsel på fiskeplassen. Gjerfloen Fluefiske vil derfor selge maksimum 20 fiskekort pr døgn. Fiskekortet gjelder fra kl 0800 om morgenen til kl 0800 neste morgen. Pris fiskekort: NOK 150,-

Regler for fisket

Kun fluefiske med fluestang der snøret utgjør kastevekten. Kroken skal være uten mothake eller denne klemmes inn (hullingløs).

Last updated: 05/27/2022

Source: Trysil.com

Fluesone 7 km strandlinje

Sider du nylig har besøkt