Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Verdal

TripAdvisor rating of 4

54

Folkemuseet på Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Folkemuseet på Stiklestad består av vel 30 bygninger og rundt 30 000 gjenstander og foto som viser livet i bondesamfunnet i Verdal og omegn på 17- og 1800-tallet. Det er en viktig del av Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Husene og områdene rundt brukes mye til levende historieformidling. Når det er «Vikingsommer» og «Jul igjen» våkner husene til live igjen med mennesker i husene, aktiviteter, sang og musikk.

Noen av bygningene du kan oppleve er:
Trøndelåna Molåna

Trønderlån fra gården Mo nordre. Oppført i 1783 av Elling Lyng og Catarina Rebekka Meyer. Trønerlåna viser hvordan hovedbygningen på en større gård kunne se ut.

Husmannsplassen
Sammenbygd stue og uthus fra husmannsplassen Rye under gården Snausen i Leirådalen fra ca 1850. På husmannsplassen kan man forestille seg hvordan levevilkårene var for husmenn og husmannsfamilier mot slutten av 1800-tallet.

Levringslåven
Låve fra gården Levring på Inndalen i Verdal. Oppført rundt 1820. I Levringslåven var det tresking mens man før i tiden oppbevarte maten sin i stabburet, bakeren holdt til i bakeriet og handelsmannen i krambua.

Almoåsstuggu
Lita trønderlån oppført i 1823 på det mindre gårdsbruket Almoås østre i Skjelstadmarka, Stjørdal. Almoåsstuggu representerer det store mellomsjiktet av bønder.

Kongsstuggu
Fjellstue som innlosjerte reisende langs Karl Johans veg mellom Ådalsvollen og Skalstugan. Oppført i 1830-årene.

Lyngsburet
Toetasjes stabbur fra en av bygdas storgårder, Lyng ved Stiklestad. Oppført i 1850-årene.

Stiklestad Nasjonale Kultursenter tilbyr guidede omvisninger i museet.

Last updated: 09/29/2023

Source: Innherred Reiseliv

Folkemuseet på Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Sider du nylig har besøkt