Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Os
TripAdvisor rating of 5

3

Forollhogna Nasjonalpark

Forollhogna er et fjellområde på grensa mellom Østlandet og Trøndelag. I kjernen av dette ligger Forollhogna nasjonalpark. Frodige og tradisjonsrike seterdaler strekker seg inn i fjellplatået fra alle kanter. 

I dette området finner du et betydelig nettverk av seterveger godt egnet for sykling. Gamle stier og dyretråkk fører deg rett fra bygda og setra og opp på fjellet. Her kan du nyte roen og stillheten i naturen. De mange fjellvannene er kjent for stor og fin fisk av beste kvalitet. Jakt på villrein, elg og rype er attraktivt, både for lokalbefolkning og besøkende. Lokal mat og formidling av historie, jordbruk og seterliv, er viktig for de som bor i bygdene rundt fjellet.

Fjellbygdene Kvikne, Vingelen, Dalsbygda, Budalen og Hessdalen er gode utgangs-punkt for turer og opplevelser i Forollhogna-området både sommer- og vinterstid. Overnatting finner du på garder, i seterhus, hytter og buer. Det er heller ikke langt til den gamle gruvebyen Røros.

Du kan også kontakte Vingelen Tourist her. De kan hjelpe deg med små detaljer og også spesielle ønsker under ditt besøk. 

For mer informasjon om bygdene og turforslag fra disse gå inn her 

Råd om ferdsel, innfallsporter, kulturhistorie og annen informasjon om nasjonalparken finner du her 

Her finner du forvaltningsrettet informasjon og videre kontakt med forvaltningen
Kilde: Destinasjon Røros

0

Forollhogna Nasjonalpark

Sider du nylig har besøkt