Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Kviteseid

Fossøy natur- og kultursti

Fossøy er en naturperle midt i Vrådal. Øya ble til under siste istid. I dag finner du her en natur- og kultursti med 18 informasjonstavler, golfplass og cafe.

Fossøy er en naturperle som ble til under siste istid med klare merke av daudisgroper.

​​​​​​Arkeologiske funn langs stien
​​​​​Arkeologiske undersøkelser har resultert i funn av flintavslag fra eldre og yngre steinalder, jernslagg fra jernalderen og merke etter folkesetnad fra forhistorisk tid. Stien passerer "Vrådal eldste campingplass" fra steinalderen. 

Langs stien vil du finne 18 informasjonstavler med emne om:
- Straumsnes skole
- Slusemuseet 
- Småstraum Sluse 
- Skogen og skogbruket på staden
- Kvartærgeologi
- Arkeologi
- Plante- og dyreliv
- Skogbruk og fiske

Fossøy Golfcafe
Langs Fossøy natur- og kultursti finner du Fossøy Golfcafe som har åpent mesteparten av sommeren.

Delvis tilrettelagt for rullestulbrukere
Det er tilrettelagt for rullestolbrukere fra parkeringsplassen og frem til kafeen.

Fasiliteter langs turstien
Langs turstien finner du flere rastebord. Og det er toalett ved Fossøy kafeen som ligger sentralt i forhold til turstien.

Parkering
Kjør nordover fra Vrådal Sentrum ca. 500m til Vrådal Stadion. Her tar du av til venstre til parkeringsplass ved Straumsnes skole 400m. Det er gratis parkering. Stien starter ved informasjonstavla på Straumsnes.

For mer informasjon og kart om stien klikk her.

Kilde: Telemarkreiser AL

0

Fossøy natur- og kultursti

Sider du nylig har besøkt