Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
BRYNE

Fotland Kraftstasjon

Fotland kraftstasjon ble åpnet i 1915. Den skulle da forsyne Time kommune med strøm "i all fremtid".

Fotland kraftstasjon ble åpnet i 1915. Den skulle da forsyne Time kommune med strøm "i all fremtid". Kraftstasjonen var i drift til 1972. Samlet produksjon det siste produksjonsåret utgjorde 2% av årsforbruket i Time! Fotland Kraftstasjon har vært teknisk museum i Time fra 1977 og vannkraftmuseum for Jæren fra 1991. I tillegg til et intakt indre, er det utstilling av bilder og gjenstander fra anleggs- og byggeperioden, og i 2.etasje er det utstilling av foto og gjenstander fra Time i gamle dager.

Ligger ved Fv 206, 5 km fra Bryne.

Kilde: Region Stavanger

0

Fotland Kraftstasjon

Sider du nylig har besøkt