Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Bryne

Fotlandsfossen

Fotlandsfossen, den største fossen på Jæren. De restaurerte byggene er i dag museum og utstillingslokale for kunst.

Fotlandsfossen (krysset mellom fv. 206 og fv. 210) er et særpreget og uventet landskapsområde i Time. Her har Håelva gravd seg ned gjennom fyllittberget og laget den største fossen på Jæren. Bergarten gir grobunn for en rikholdig vegetasjon, som drar til seg insekter og dermed fugleliv. Perlefiske var fra gammelt av en viktig grunneierrett, men nå er perlemuslingen fredet. Men laksen hopper i trappene i Fotlandsfossen! Rennende vann har vært en ressurs så lenge folk har visst å utnytte vannkraft, helt siden 1200-tallet på våre kanter. Restene etter nedramlede kvernhus ligger på rekke ovenfor og nedenfor fossen. De to siste anleggene er restaurerte som minnesmerker over vannkraftutnyttingen.

Kilde: Region Stavanger

0

Fotlandsfossen

Sider du nylig har besøkt