Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Øyer

Fotografering av elg og andre arter - Lei Fotoskjul

Lei et fotoskjul for en eller flere dager i et flott fjellområde 800 - 900 moh, nær Lillehammer.

Lei et fotoskjul for en eller flere dager i et flott fjellområde 800 - 900 moh, nær Lillehammer. Her kan du fotografere dyr og fugler i sitt naturlige habitat. Skjulet har plass til en eller to personer. Det er plassert i kanten av et stort åpent våtmarksområde eller en åpen eng hvor elgen beiter daglig.

I våtmarksområdet kan du også fotografere trane, myrhauk, jordugle, fjellvåk, tårnfalk og rev. Over enga ferdes rådyr, hare og rev. Vi anbefaler å bringe et godt teleobjektiv, og selvsagt kikkert (evt. teleskop) og varme klær.

Sesong: 15.06 – 25.09. Pris pr. dag, 1 person, NOK kr. 1900, 2 personer, kr. 2900,-. Inkluderer biltransport med kort vandring/guiding tur retur skjulet, og lunsjpakke med drikke. Frammøte bensinstasjonen Circle K/Statoil, rett ved E6, avkjørsel Tingberg, 20 km nord for Lillehammer sentrum.

Ingen spor! Dyre- og fuglelivet skal ikke forstyrres. Bring søppelet med tilbake.

Arr: Discover Nature Norway

Kilde: Visit Lillehammer

0

Fotografering av elg og andre arter - Lei Fotoskjul

Sider du nylig har besøkt