Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Siljan

Fra Midtbygda skolen på gamlevegen til Kikut

Gamlevegen fra Midtbygda skole til Kikut er en gammel ferdselsåre mellom Skien og Siljan.

Turlengde: ca. 1 t og 20 min (4,9 km)
Vanskelighetsgrad: enkel
Sesong: mai-okt

Gamlevegen fra Midtbygda skole til Kikut er en gammel ferdselsåre mellom Skien og Siljan. Der finner du spor etter gravrøyser og kavling av myrer langs vegen.

Beskrivelse av turen
Turen begynner fra parkeringen for skolen, barnehagen og idrettshallen. Der følger du veien forbi barnehagen, gjennom bommen, ta deretter til høyre og gå 200 meter. Stien går deretter opp gjennom lia og krysser Industrivegen og byggefeltet. Derfra går du gjennom et fint skogsterreng og krysser Skisjøvegen. Gå til Fiskebekkåsen og videre ned til sørsiden av Meittjenn, forbi Semsetra til den ender ut ved fylkesvegen ved Kikut.

Adkomst
Du finner løypa på fylkesveg 32 mellom Skien og Siljan, ved å ta av inn mot idrettsanlegget før Holtesletta. Der kan du parkere ved skolen og idrettshallen. Du kan også ta lokalbuss P7 eller Grenlandsekspressen ved å gå av på bussholdeplassen Holtesletta. Følg gangveien til skolen og idrettshallen. (ca. 500 m)

Last updated: 10/25/2022

Source: VisitGrenland AS

Fra Midtbygda skolen på gamlevegen til Kikut

Sider du nylig har besøkt