Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Eidskog

Fredsriket Morokulien

Fredsriket Morokulien ligger midt i Skandinavia, midt på grensen mellom Norge og Sverige – symbol for mer enn 200 års fred mellom to naboland.


Fredsriket Morokulien
Midt i Skandinavia, og midt på grensen mellom Norge og Sverige ligger Morokulien – symbolet for mer enn 200 års fred mellom to naboland.
Dette i et område med mange minner fra tider der naboer ble stilt mot hverandre. 

Fredsriket Morokulien ble skapt gjennom et svensk/norsk radioprogram i 1959 ved programlederne Lennart Hyland og Randi Kolstad. Navnet kommer av de norske og svenske ordene "moro" og "kul". 


Fredsriket består i dag av det høyreiste Fredsmonumentet, Fredsklokken, Fredsparken med ministerlunden, Brennastua og radiostasjonen. 


Fredsmonumentet
Fredsmonumentet ble reist i 1914, etter initiativ fra den norske og svenske fredsbevegelsen, 100 år etter 1814 og hundre år med fred mellom to land. Mer enn 12.000 mennesker var samlet ved innvielsen. 

Fredsparken
Fredsparken er en viderutvikling av fredskonseptet rundt fredsplassen. Her er det etablert en minnelund - Ministerlunden - hvor en tresamling er plantet som et symbol på felleskap i fredens tegn.

Fredsklokken
Inne i Fredsparken ble det i 2014 oppført en Fredsklokke. Dette er èn av tre fredsklokker med en spesiell historie, hvorav de to andre henger på Voksenåsen i Oslo, og i kommunen Hwacheon på grensen mellom Sør-/ og Nord-Korea. Der heng er den sammen med mange andre klokker i Peace Bell Park. 



Guiding
Morokulien Touristcenter tilbyr interessante guidinger i Fredsriket Morokulien - dette er spennende og optimistisk historie! Ta kontakt med Eidskog kommune på 91 53 57 88, ved Hilde Mæhlum Sørensen












Kilde: Visit Innlandet

0

Fredsriket Morokulien

Sider du nylig har besøkt