Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Porsgrunn

Frierstien

Deler av frierstien har vært brukt av mennesker fra tidens morgen enten som vei fram til boplasser, i forbindelse med fiske, skog og landbruksvirksomhet.

Frierstien forbinder områdene langs Frierfjorden vest på Eidangerhalvøya i Porsgrunn. Deler av stien har vært brukt av mennesker fra tidenes morgen. Enten som vei fram til boplasser, eller i forbindelse med fiske, skog og landbruksvirksomhet. Senere fant friluftsinteresserte fram til den frodige skogen og de mange utsiktspunktene. Stiene ble derved holdt vedlike.

Frierstien er blåmerket
Frierstien går fra Herøya i Porsgrunn og til Dammane i Brevik. Du kan også forlenge turen videre fra Dammane og følge kyststien mot Heistad, Skjelsvik eller Mule Varde som et eget turforslag. Frierstien blåmerket og skiltet av POT (Porsgrunn og Omegn Turistforening). En fin tur på 9-10 km, og går du hele strekket, kan du ta buss tilbake til utgangspunktet. Det er busstopp nær ved stien både ved Dammane i Brevik og på Herøya.

Parkering
Fra Herøya:
Parker ved Herøyahuset. Fra parkeringen er det enkelt å finne frem til Skien. Gå ut i Torggata og følg veien et lite stykke, velg andre vei til høyre og følg veien til enden (Axels Auberts gate). Her starter Frierstien.
Fra Brevik:
Parker ved parkeringsplassen ved Dammane og følg den blåmerkede løypa mot Herøya.
Halvveis
For de som går halvveis, kan det være mulig å finne parkeringsplass i nærheten av inngangen til Kjørholttunnelen.

Kartforslag: Porsgrunn–Oklungen-Langesundbukta-Frierfjorden-Langangen.

Last updated: 08/16/2023

Source: VisitGrenland AS

Frierstien

Sider du nylig har besøkt