Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)

Nord-Aurdal

FRIKAR: Draumefangaren

Deltakande kunstoppleving i naturen, kan det bli betre? Bli med på FRIKAR si største satsing nokonsinne! Vatnet har fila seg gjennom Åbjørajuvet i tusenar av år og skapt eit landskap som er ei oppleving i seg sjølv. FRIKAR byggjer vidare på denne opplevinga med opptil 100 aktørar i ei interaktiv vandrevisning der du sjølv får ta val. Opplev FRIKARs koreografiske univers med nokre av Norges beste dansarar frå ulike sjangrar, musikarar og installasjonskunst.

Med nye grep ynskjer vi å videreutvikle vandrevisningsformatet og skapa ei unik oppleving av kunst i naturen som tiltrekk publikum frå heile Norge, hytteeigere og turister som ønskjer ein spektakulær kultur- og naturopplevelse. I både kunst- og folkehelseperspektiv er publikumsdeltaking ein sentral del av prosjektet, inkludert bevegelsesleir for dei deltakande amatørane i vekene før framsyninga, og på veg mot ei grøn framtid så skal verket setja færrast mogleg spor i den ytre naturen, og sterkast mogleg spor hjå folk i alle aldrar. Verket skal bli ein del ta det bærekraftige reiselivet og ein del av det fremtidige oppleivesesreiselivet.

Verket vil vera ei rundløype i Åbjørajuvet midt i Valdres. Vassdraget vart regulert på 60-talet og dei karakteristiske svaberga med mange jettegryter og fossar er difor lett tilgjengelege. Langs med vassdraget er gamal gran- og furuskog. Området bli sett på som geologisk nasjonalarv. Lengst ned i rundløypa er det ein naturleg arena der 500 publikumarar kan sita på svaberg. Utsikta her er ein dam, ein foss, to stup og horisont, området er perfekt for scenekunst!

Last updated: 07/07/2023

Source: Valdres Destinasjon

FRIKAR: Draumefangaren

Sider du nylig har besøkt