Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
BRUSAND
TripAdvisor rating of 4

10

Friluftsfyret Kvassheim

Vil du oppleve et stykke norsk kysthistorie og nyte den vakre naturen på Jæren? Da bør du besøke Kvassheim fyr.

Det sørligste fyret på Jæren byr på spennende utstillinger, kafé og flotte turmuligheter. Kvassheim fyr er et av tre besøksenter for Våtmark Jæren, et viktig område for fuglelivet. Fyret er også et stopp på Nasjonal turistveg Jæren, en av de 18 nasjonale turistveiene i Norge. Du kan også overnatte i assistentboligen til fyret. Dette er en overnattingsopplevelse utenom det vanlige ved det mektige Jærhavet.

Utstillinger på Kvassheim fyr

Kvassheim fyr ble omgjort til et informasjons- og friluftssenter i 2010. Her lærer du mer om både kultur- og naturhistorien til Jæren gjennom spennende utstillinger.

Redningshistorien

I første etasje finner du en utstilling som forteller om redningshistorien langs jærstrendene. Her kan du se bilder, gjenstander og historier fra dramatiske skipsforlis, modige redningsaksjoner og hverdagslivet til fyrvokterne. I et eget bygg ved fyret finner du også den flotte giggen som ble brukt av kapteinen på det russiske linjeskipet «Ingermanland», som sank utenfor Jærkysten i 1842.

Våtmarkene

I andre etasje er utstillingen viet de viktige våtmarksområdene som du finner på Jæren. Våtmarkene er hjem for mange fuglearter, planter og dyr, og har stor betydning for biologisk mangfold, vannrensing og klimaregulering. I utstillingen kan du se et naturfotogalleri, lytte til fuglesang, se gjennom teleskop rettet mot fuglelivet i Kvassheimbukta, og lære mer om hvordan vi kan ta vare på våtmarkene.

Plast i havet

Hva finner vi av plast i havområdene, hvor mye og hva gjør det med naturen? Kan plastsøppel fra havet bli kunst? I utstillingen finner du bilder fra kunstprosjektet Hverken Fugl eller fisk, Prestgaard/Andersen, som bruker plast funnet på jærstrendene til å lage fantasifulle skulpturer.

Du kan også klatre opp i den gamle fyrlykta. Denne er ikke tilgjengelig for rullestol, men vinduene i 2. etasje gir flott utsikt over området.

Historien om Kvassheim fyr

Kvassheim fyr var i drift fra 1912 til 1990 for å trygge sjøfarten langs den værharde jærkysten. Fyret bestod av en bygning som inneholdt bolig og et lystårn 12 meter over bakken. Få år senere ble tåkesignalet skiftet ut med et elektrisk drevet hornsignal. I 1953 ble det oppført et maskinhus foran fyret, og her ble det montert et tyfon tåkesignalanlegg. På samme tid ble det oppført en fyrbetjentbolig. Kvassheim fyr var betjent og i drift frem til 1990. Da ble fyret avfolket og erstattet med en automatisk fyrlykt ved Kvassheim havn.
Kvassheim havn ble anlagt som nødsarbeid i de harde 1930-årene. Moloen er bygd i stein og har tjent som nødhavn for småbåter og som base for mindre fiskebåter.

Friluftsfyret og havnen på Kvassheim er en del av Jærstrendene landskapsvernområde, som strekker seg over 70 km fra Bore i sør til Tungenes i nord. Du finner en fin parkeringsplass ved Kvassheim havn, og stedet er både utgangspunkt og mål for flotte vandreturer langs havet.

Les også:

Kongevegen

Idylliske Brusand og en naturlig lagune

Kilde: Region Stavanger

0

Friluftsfyret Kvassheim

Sider du nylig har besøkt