Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Indre Østfold

Fuglekikking: Dilleviktårnet

Dilleviktårnet er er fugletårn ved Dilleviksjøen, som er åpent for alle.

Dilleviktårnet er er fugletårn ved Dilleviksjøen, som er åpent for alle. Tårnet har en bu der en kan gå inn og varme seg og et tre meter høyt tårn. Fugletårnet ligger på nordsiden av Dilleviksjøen og gir god utsikt i alle retninger. Her kommer man tett på fuglelivet og kan glede seg over flokker av traner eller en sjelden skjeand. Fugletårnet kan benyttes av alle: turgåere, familier på søndagstur, ornitologer og skoleklasser

Dilleviktårnet ligger i Hæra naturreservat. Et området med et yrende fugleliv. Området ble vernet i 1992 for å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv, samt et svært variert naturmiljø som representerer et vakkert og verdifullt innslag i kulturlandskapet. Kallaksjøen, Dilleviksjøen og Skottasjøen er kjent for sitt yrende fugleliv. Det er registrert nærmere 200 fuglearter innenfor naturreservatet. Mange av disse er våtmarksfugler som trives i og ved vann.

Naturreservatet er på ca 900 dekar og strekker seg fra Kallaksjøen i nord, via Dilleviksjøen og til Skottasjøen i sør.
Reservatet er godt skiltet fra fv 115 og fv 123. 


Kilde: Visit Indre Østfold

0

Fuglekikking: Dilleviktårnet

Sider du nylig har besøkt