Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Indre Østfold

Fuglekikking: Lysakermoen

Lysakermoa naturreservat ligger helt sørvest i Eidsberg i Indre Østfold kommune.

Lysakermoa naturreservat ligger helt sørvest i Eidsberg i Indre Østfold kommune. Ved Nedre Lysaker gård ved Glommas østre bredd. Glomma flyter her ganske sakte, det har lagt seg opp store leirbanker som i dag gir et gruntvannsområde. Dette er gode beiteområder for ande- og vadefugler på grunnene. Vanligvis fryser ikke elva til her, noe som gjør området meget viktig som overvintring for flere fuglearter. Området omfatter nærmere 2 km strandlinje i flere hundre meters bredde. 
 

Slik finner du fram:
Tar man rv. 124 sørover mot Rakkestad fra Sekkelstenkrysset på E18, kommer man til Eidsberg kirke etter ca. 8 km. Fortsett ca. 2,3 km videre sørover, ta til høyre nederst i lang bakke inn på avkjørsel til liten parkeringsplass (skiltet til fugletårn). Følg sti 350 meter mot Glomma og Lysaker gård.

Kilde: Visit Indre Østfold

0

Fuglekikking: Lysakermoen

Sider du nylig har besøkt