Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Nord-Aurdal

Fuglekikking - Fagernes

"Urban birding" har blitt et eget begrep innenfor fuglekikking. I grønne områder og parker og ved vann i byer er det ofte et yrende fugleliv. For Valdres sin del er det Fagernes som er byen.

Storøya, halvøya i Strandefjorden der Valdres Folkemuseum ligger, er et område som er verdt å besøke. En natursti leder rundt og over halvøya, og det er en rekke fuglearter som bor der året rundt. Likevel er det under vårtrekket og på forsommeren fuglelivet på museet har størst mangfold. Meiser, flaggspett, pilfink, grå- og måltrost, rødstjert, låvesvale og tårnseiler hekker i og ved de gamle bygningene og i trær og busker over hele området. Under trekktidene kan en hel rekke andre arter observeres i tillegg. En tidlig morgen sent i mai eller tidlig i juni bringer fram en sangkonsert å gledes over, og senere på sommeren fylles lufta av srrii-srrii-ropene til tårnseilerne. På vannet rundt øya kan man være heldig å se siland. Stillits kan ses hele året. Området er gratis tilgjengelig utenfor museets åpningstider.

I Neselva mellom gangbruene ved fossen og munningen kan fossekallen holde til året rundt, og flere pleier å overvintre. Fra bruene, særlig den nedre ved munningen, kan de lett observeres. Det kan ligge ender i nedre del av Neselva også, siden den sjelden fryser over helt. 

Fagernes sentrum er det plantet mye rogn og andre trær med bær som kan tiltrekke seg store flokker med sidensvanser og gråtroster på senhøsten og tidlig om vinteren. Sidensvansen pleier å være årlig, men spesielt når det er kalde vintre i nord og ved stor bærsetting kan de holde seg i området lenge. De sitter gjerne i de høye bjørkene foran rådhuset og faller ned i bærtrærne når "lufta er klar". Kommer det en bil eller en fotgjenger for fort eller for nær stikker de igjen, bare for å komme tilbake en liten stund senere. Står man stille nær et av trærne, kan man få de på 2 meters hold. Gråtrosten kan også holde seg i Fagernes en stund når bærsettingen er god, og i enkelte invasjonsår velger til og med konglebit å oppholde seg i byen for å fråtse i bær! 

I Hunkevika ved Spikarmoen-avkjøringen langs Skrautvålsvegen kan sangsvaner oppholde seg i trekktidene. Kvinender kan også holde til her.


Kilde: Valdres Destinasjon

0

Fuglekikking - Fagernes

Sider du nylig har besøkt