Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Øystre Slidre

Fuglekikking - Jotunheimvegen

Jotunheimvegen langs hele nordbredden av Vinstre er først og fremst bra under gode gnagerår, da spesielt for tårnfalk, dvergfalk, jordugle og myrhauk. I 2017 holdt flere steppehauker til her gjennom hele sommeren. Det pleier også å være noen få rødnebbterner i området.

Gåturer i retning Urekkollen og lenger opp i Urekdalen, mot Gråhø og Keisaren kan gi uttelling for blåstrupe, heilo, sandlo og gluttsnipe. For myrsnipe og boltit må du gå langt - helt opp gjennom Glupen og mot Valdresflye. 

Ved Lykkjestølane er det gode sjanser for gulerle og lappspurv. I det lille tjernet på Bjellbøllsøyne (sør for Lykkjestølane) har svømmesnipe blitt observert (det gjelder også for Stavtjerni mellom Bygdin og Vinstre). Sanddalstjernet kan ha storlom. 

Beste tid: Juni for vadere, hele sommeren mot tidlig høst for rovfugler

Atkomst: Skiltet avkjøring mot Jotunheimvegen (bomvei) fra fv. 51, litt nord for Bygdin.

Tips: En fugletur langs Jotunheimvegen kan utmerket kombineres med en tur opp på Valdresflye.

Kilde: Valdres Destinasjon

0

Fuglekikking - Jotunheimvegen

Sider du nylig har besøkt