Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827ba037bdfdb80784db70
name: plugins_common_social_share (widget)
Etnedal

Fuglekikking - Langtjedn naturreservat

Langtjedn er et lite naturreservat som er lett tilgjengelig fra veien ved Gamlestølen i Etnedal. Selve tjernet er grunt og produktivt, og er omgitt av åpent myrlandskap med stor variasjon. Halvparten av de 82 fugleartene som er observert i reservatet er våtmarksarter tilknyttet både lavland og fjell.

Fugleartene
Blant fugleartene som er observert regelmessig er horndykker, kvinand, krikkand, toppand, sjøorre, enkeltbekkasin, rødstilk, grønnstilk, storspove, gulerle, buskskvett, rødvingetrost, hettemåke, haukugle og lavskrike.

Vis hensyn til det sårbare fuglelivet når du besøker området. Du kan bevege deg til fots i området hele året, men det er ikke lov å slippe hund fra bånd, telte eller sette opp kamuflasje, forstyrre dyrelivet og fly drone eller kjøre modellbåter.

Kilde: Valdres Destinasjon

0

Fuglekikking - Langtjedn naturreservat

Sider du nylig har besøkt